Evaluation report

Del på:

Share on linkedin

Denne evalueringsrapport er udført af Virtual Stage Projektet med ambitionen om, at løfte den danske livsstilsbranche inden for mode og møbelindustrien, ved at anvende virtuelle teknologier. Projektets formål er at undersøge om digitalisering kan øge salg i en tid, hvor covid-19 er årsag til, at den danske livsstilsbranche bliver udfordret. Som en del af projektet, blev der udvalgt syv møbel- og tre modevirksomheder fra den danske livsstilsbranche til et samarbejde om, hvordan virtuelle teknologier kan styrke den digitale eksportevne.

Igennem projektet, er der blevet udført 52 interviews med det formål, at observere og fange værdien for brugen af virtuelle teknologier i den danske livsstilsbranche. De 52 interviews er fordelt på henholdsvis møbel- og modevirksomhederne samt på designere, producenter, forhandlere, eksperter, teknologiudbydere og VR-modtagere. Derudover, er der blevet observeret otte præsentationer, 15 workshops samt udsendt en survey ud til 49 deltagere fra uddannelsesforløbet.

Virtual Stage projektet har identificeret output inden for to kategorier, herunder teknisk output og organisatorisk output. De 10 deltagende virksomheder har hver især udviklet virtuelt indhold i form af 30 3D modeller, 13 360-graders videoer og 9 virtuel studieproduktion, som er blevet integreret ind i syv VR-headsets, og udgør hermed
det tekniske output. VR-headsettet er blevet sendt ud til syv modtagere verden rundt. Organisatorisk output er blevet observeret ud fra den læring, som de 10 deltagende virksomheder har opnået igennem forløbet samt de udviklingsevner, som de har tilegnet
sig, ved at være en del af Virtual Stage projektet. De deltagende virksomheder har forstået de muligheder samt begrænsninger, som virtuelle og augmenteret teknologier kan føre til. Virksomhederne har også set potentialet i at udvikle digitale evner til anvendelse af virtuelle og augmenteret teknologier.

Brugen af virtuelle og augmenteret teknologier har i høj grad medført nogle og positive synlige resultater. Resultaterne fra dataindsamlingen er blevet evalueret ud fra to målinger: brugbarhed og anvendelighed. Resultaterne har vist en positiv respons på den tekniske oplevelse af VR-headsettet, og modtagerne fandt oplevelsen meget inspirerende og unikt, de gav ydermere udtryk for, at danskere er firstmovers på markedet. Baseret på evalueringen af resultaterne fra både modtagerne samt de deltagende virksomheder, blev der i alt identificeret 11 potentielle use cases for brugen af VR-headset, som vil berige resten af branchen på længere sigt, da de kan bruge de identificerede use cases som best practice.

Virtual Stage har påvist at virtuelle teknologier har en indvirkning på de danske design brands’ eksport og salg, men det er stadigt for tidligt at fastslå, hvorvidt det har haft en positiv indvirkning på eksport og salg. Dog, ser vi at 94% af de adspurgte i uddannelsesforløbet, forventer at, virtuelle teknologier vil have positiv indflydelse på eksport. Vi kan se, at projektet har rykket grænserne for, hvad der er muligt med virtuelle teknologier. Projektet har i særdeleshed åbnet op for nye muligheder. Der er et stort potentiale for, at virtuelle teknologier kan komplementere fysiske events på forskellige måder. Den største indvirkning kan ses på deltagernes engagement, som nu er klar til at tage denne rejse videre og dermed inkorporere brugen af virtuelle teknologier i deres forretning.

Læs rapporten her